Tag: mäktäptä bäylänü

Miranda

Miranda

Ciñel tel
Miranda mäktäpkä barırga kurka.
Berkönne açkıçların yugalta.
Delfinariumga açkıçların alırga kayta.