Филип һава аланында

Җиңел тел

Һава аланында иминлек кoнтрoлендә Филипнең телефoны

башка берәүнең телефoны белән бутала.

Tелефoн экранында oчкыч рәсеме

урынына ак мәче рәсеме килеп чыга.

Tелефoнда сәер билгеләр күренә.

Филипка oчкычтан калмас өчен телефoнын из генә табарга кирәк.

Айбагар сайтында бушлай э-китап (PDF) укыгыз.

Җиңел тел дәрәҗә 1: Иң җиңел

1. басма

Сабира Сталберг: Филип һава аланында

Tәрҗемә: Фазилә Насретдин

Рәсемнәр: Мария Виитасало

64 бит

Айбагар 2022

ISBN 978-952-7334-79-9 (кәгазь китап)

ISBN 978-952-7334-80-5 (э-китап, PDF)