Varför språkstrid i Finland? – Därför!

Pappersbok

Finlands historia kan berättas på två mycket olika sätt. Den långa och korrekta versionen bygger på faktum, att Finland uppstod långsamt som en del av Sverige med start redan före vikingatiden, på samma sätt som andra perifera delar av landet utanför huvudaxeln Mälardalen–Stockholm–Åbo.

Den korta och till stor del felaktiga versionen bygger på det finska nationalitetsbyggets behov och dess ultranationalistiska tongångar, främst under masspsykosernas tidevarv mellan världskrigen, men rötterna går långt tillbaka i tiden.

E-bok

Det mest påtagliga är den språkstrid mellan ”finskt” och ”svenskt” som pågått sedan 1800-talets mitt fram till våra dagar. En på nationalistiska övertoner byggd konstlad konflikt, som även tidvis färgat av sig på relationerna mellan Sverige och Finland.

Reinhold Enqvist: Varför språkstrid i Finland? – Därför!

Reidev 2008 (inbunden) och Lecti Book Studio 2016 (e-bok)

Historia och språk, 144 sidor

ISBN 978-952-9812-07-3 (inbunden)

ISBN 978-619-192-142-3 (PDF)

Beställ