Etikett: vikingar

Hugos historia

Lättläst
Vid stranden där Hugo bor förändras klimatet hela tiden. Hugo och hans familj har en mycket viktig uppgift.
En bok för alla som är intresserade av klimatförändringar.

Nationalism, intolerans, språkstrid

Boken beskriver den internationella idépolitiska utvecklingen som ledde till göticismen, vikingadyrkan, hegelianismen, nationalism och rasistiska strömningar i Norden, hur J.V. Snellman indoktrinerade Finland i hegelianism efter att förgäves ha försökt med det i Sverige. En viktig bok för alla!

Svenska språkets vandring i Finlands historia

En upplysande beskrivning av det svenska i Finland. Boken beskriver allt från de första inflyttarna redan före vikingatiden ända fram till efterkrigstidens utflyttning av finlandssvenskar till Sverige. En bra repetition av vår gemensamma historia och en uppskattad presentbok.