Etikett: Reinhold Enqvist

Nationalism, intolerans, språkstrid

Boken beskriver den internationella idépolitiska utvecklingen som ledde till göticismen, vikingadyrkan, hegelianismen, nationalism och rasistiska strömningar i Norden, hur J.V. Snellman indoktrinerade Finland i hegelianism efter att förgäves ha försökt med det i Sverige. En viktig bok för alla!

Varför språkstrid i Finland? – Därför!

En språkstrid mellan ”finskt” och ”svenskt” har pågått sedan 1800-talets mitt fram till våra dagar. En på nationalistiska övertoner byggd konstlad konflikt, som även tidvis färgat av sig på relationerna mellan Sverige och Finland. Vilken bakgrund har språkstriden?

Svenska språkets vandring i Finlands historia

En upplysande beskrivning av det svenska i Finland. Boken beskriver allt från de första inflyttarna redan före vikingatiden ända fram till efterkrigstidens utflyttning av finlandssvenskar till Sverige. En bra repetition av vår gemensamma historia och en uppskattad presentbok.