Resan till Kolkis

Pappersbok

Göran Schildts resa på Svarta havet

År 1963 gjorde den kända reseskildraren Göran Schildt en unik resa i Jasons och argonauternas fotspår. Färden gick till Svarta havet där ”Daphne” och hennes besättning upptäckte antiken och nutiden – en fascinerande historia av ett okänt hav.

Sabira Ståhlberg har skrivit om Svartahavsresan med antikens historia och fotografierna är Göran Schildts originalbilder.

E-bok

Sabira Ståhlberg: Resan till Kolkis

Resa, 64 sidor, originalfotografier av Göran Schildt

Villa Schildt och Lecti Book Studio 2014

ISBN 978-952-68113-1-4 (inbunden, trespråkig svenska, finska, engelska)

ISBN 978-619-192-236-9 (PDF, svenska) Köp

Se även finska och engelska