Polyglotta Sabirica

E-BOK

Finlands flerspråkigaste författare Sabira Ståhlberg har skrivit en rolig, attraktiv och tankeväckande diktsamling.

Dikterna är på flera språk och innehåller olika synvinklar, ofta med överraskande och plötsliga vändningar i haikuns tre rader, eller längre dikter med skarp dialog. De reflekterar författarens upplevelser och vandringar in och ut i olika språk och kulturer.

Sabira Ståhlberg är känd för sina mångkulturella verk och stora variation i författarskapet – från fakta till fiktion och barnböcker. Denna bok är hennes första publicerade diktverk. En del av dikterna har utgivits i internationella antologier.

Se även engelska och tyska översättningar

Sabira Ståhlberg: Polyglotta sabirica

Lecti Book Studio 2015

Poesi, 32 sidor

ISBN 978-619-192-038-9 (inbunden) – slutsåld!

ISBN 978-619-192-052-5 (PDF) Beställ