Översättningsrättigheter

Om du är intresserad av att översätta Bokpils eller Lecti Book Studios böcker, kontakta Bokpil. Bokpil äger också rättigheterna till alla böcker utgivna av Lecti Book Studio (numera nedlagd).

Vänligen inkludera denna information i förfrågan:

  • boktitel
  • språk till vilken boken översätts
  • område där boken distribueras
  • planerad storlek på upplagan
  • försäljningspris i lokal valuta

För elektroniska böcker vänligen beskriv även e-bokens format, användarvillkor och planerade distributionskanaler.