Nationalism, intolerans, språkstrid

Boken beskriver den internationella idépolitiska utvecklingen som ledde till göticismen, vikingadyrkan, hegelianismen, nationalism och rasistiska strömningar i Norden, hur J.V. Snellman indoktrinerade Finland i hegelianism efter att förgäves ha försökt med det i Sverige.

Verket berättar också hur man gjorde karriär i tsarens Finland efter Krimkriget med anti-skandinavistiska/svenska uttalanden, och hur fennomanin utvecklades till en ”rysksinnad” undfallenhetsrörelse med totalitära drag. Strömningarna vidareförädlades av äktfinskhetsorganisationerna under 1920-30-talen och arvet förvaltas idag – inte endast av populister.

Reinhold Enqvist: Nationalism, intolerans, språkstrid – Om konsten att läras avsky ett språk och dess bärare

Historia och språk, 200 sidor

Reidev 2011 (inbunden) och Lecti Book Studio 2016 (e-bok)

ISBN 978-952-9812-10-3 (inbunden)

ISBN 978-619-192-140-9 (PDF)

Beställ