Fynd i marken

LÄTTLÄST

En solstorm slår ut datorerna. All digital kunskap är borta. Arkeologerna letar i jorden efter värdefull information och dyra metaller.

Kan de hjälpa mänskligheten att återvända till livet före stormen?

Andra är också intresserade av fynden i marken…

En solstorm har slagit ut alla datorer i världen. Människorna känner inte längre till sin historia. All kunskap som fanns digitalt är borta.

Arkeologerna gräver i marken och försöker finna svar. Mest av allt behöver de finna värdefulla ämnen, som kan hjälpa mänskligheten att återvända till livet före solstormen…

En bok för alla som är intresserade av miljön.

Boken är pedagogiskt lättläst och stöder skolans läroplan. Den kan användas i skolor och hemma som grund för diskussioner om föroreningar och avfall, vår framtid och vad vi själva kan göra i det dagliga livet.

Från skolåldern

Lättläst nivå 2 – lättare

Sabira Ståhlberg: Fynd i marken

Illustrationer Maria Viitasalo, 48 sidor

Lecti Book Studio 2018

ISBN 978-619-192-238-3 (inbunden) Köp

ISBN 978-619-192-244-4 (PDF) Köp

Gratis extramaterial

Se även engelska