Från Munksnäs till Konstantinopel

Finska Gardets befälhavare och Semjonovska regementets chef George Ramsay tillbringade ett år under rysk-osmanska kriget 1877–1878 på Balkan. Hans brev från fronten berättar om förhållandena officerarna levde i under kampanjen.

Hustrun Lillys och barnens brev från Finland beskriver livet hemma och kvinnornas arbete för att stöda de närstående som var ute i kriget.

I breven kommer vi närmare familjen Ramsay och deras liv under några år i slutet av 1870-talet. Breven publiceras för första gången och belyser officerens syn på kriget, samtidigt som den lyfter fram kvinnornas roll i samhället och en viktig period under epoken då nationen växte fram i Finland.

Sabira Ståhlberg (red.): Från Munksnäs till Konstantinopel. Familjen Ramsays brev under kriget på Balkan 1877–1878

Lecti Book Studio 2016

Brev, 304 sidor

Illustrerad med familjen Ramsays fotografier

ISBN 978-619-192-063-1 (inbunden) – slutsåld!

ISBN 978-619-192-064-8 (PDF) Beställ