Flyter på vågen

LÄTTLÄST

Ron D2 är dykare. Han samlar uppgifter om hur haven mår. Men det är inte alltid så enkelt att dyka ner i djupen.

Det flyter allt möjligt på havets vågor, som Ron måste se upp för. Den minsta faran är hajarna…

En bok för alla som är intresserade av vår miljö och havens tillstånd.

Boken kan användas i skolor och hemma som grund för diskussioner om föroreningar, vår framtid och vad vi själva kan göra för att minska på avfallet i det dagliga livet.

Pedagogiskt lättlästa böcker kan användas till exempel som extraläsning, diskussionsunderlag och för distansundervisning.

Läs kapitel ur boken och gratis extramaterial och spel om boken

Lättläst nivå 2 – lättare

Sabira Ståhlberg: Flyter på vågen

Illustrationer Maria Viitasalo

48 sidor

Lecti Book Studio 2018

ISBN 978-619-192-237-6 (inbunden) – slutsåld!

ISBN 978-619-192-251-2 (PDF) Läs gratis e-bok hos Ellibs

Läs och lyssna
Lyssna och läs kapitel 1
Boksamtal om Flyter på vågen