Fixa fokus

LÄTTLÄST

Lättläst bok om framtiden, vänskap och hur artificiell intelligens förändrar vår världsbild

I framtiden bär alla speciella glasögon, som kallas för plex.

Plex kombinerar telefoner och datorer och anpassar sig till användaren.

En blixt slår ner i en restaurang. Fyra vänners plex börjar plötsligt byta information med varandra.

Ingenting fungerar som förr. Varje dag hämtar nya överraskningar.

Vänskapen sätts på prov, för nu avslöjas alla möjliga hemligheter…

En bok om framtiden, vänskap och hur artificiell intelligens förändrar vår världsbild. Vi lever alla med våra osynliga glasögon, som definierar hur vi ser på världen.

I framtiden finns det synliga glasögon, plex, som kombinerar många olika funktioner och både stöder och stör uppfattningen om omvärlden och andra människor. Fyra vänners plex börjar efter ett blixtnedslag byta information med varandra.

Skrämmande och tokiga situationer uppstår, då deras synsätt och hemligheter uppdagas. Varje dag för med sig nya överraskningar, men vännerna lär samtidigt känna varandra på ett nytt sätt och upptäcker sina egna begränsningar – och nya möjligheter.

En lättläst bok med humor och förståelse som vidgar vyerna för alla åldrar. Lämplig även som diskussionsunderlag om tolerans, vänskap och annorlundaskap för grupper.

Boken är pedagogiskt lättläst och stöder skolans läroplan. Den kan användas i skolor och hemma som grund för aktiviteter.

Från skolåldern

Lättläst nivå 3 – lätt

Sabira Ståhlberg: Fixa fokus

Illustrationer Maria Viitasalo, 48 sidor

Bokpil 2019

ISBN 978-952-7334-03-4 (inbunden) Köp

ISBN 978-952-7334-04-1 (PDF) Beställ

ISBN 978-952-7334-05-8 (EPUB) Köp

Gratis extramaterial

Se även engelska