Права за превод

Ако се интересувате от превод на книга, публикувана от Букпил или Лекти Бук Студио, свържете се с Букпил. Букпил е приемник на правата на всички издания на Лекти Бук Студио.

Моля, включете следната информация в заявката си:

  • заглавие на книгата
  • език на превода
  • територия за дистрибуция
  • планиран тираж
  • продажна цена

За електронни книги опишете и формат(ите) на електронната книга, условията за ползване и планираните канали за разпространение.